Τηλ. 215 215 6821

Πατήστε παρακάτω για κάθε μορφής επικοινωνία μαζί μας ...

SEO: Τα βασικά

Το Search Engine Optimization (SEO) είναι ο καλύτερος τρόπος επίτευξης μεγάλου πελατειακού δυναμικού για κάθε επιχείρηση που λειτουργεί διαδικτυακά, η υπολογίζει ότι μπορεί να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου.

Όλοι οι SEO ιδικοί μας γνωρίζουν για τις διάφορες μηχανές αναζήτησης, καθώς και για τους διαφορετικούς αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται σε κάθε έναν, και πιστεύουν ότι το οργανικό SEO φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Καταχωρούμε λοιπόν την ιστοσελίδα σας σε όλες τις γνωστές μηχανές αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένου του Google, Bing, Yahoo και άλλων.Οι ιδικοί μας θα καταχωρήσουν χειροκίνητα την ιστοσελίδα σας, καθώς πιστεύουμε ότι η χειροκίνητη ένταξη της ιστοσελίδας φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Δεν υπάρχει σύντομος η εύκολος τρόπος εφαρμογής SEO σε μια ιστοσελίδα.

Θα αναλάβουμε:

  • •Να καθορίσουμε τις ποιοι σημαντικές λέξεις-κλειδιά
  • •Να εγκαταστήσουμε τα ποιο αποτελεσματικά meta-tags.
  • •Να ανανεώνουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
  • •Να δια-συνδέσουμε τα backlinks ώστε η ιστοσελίδα να έχει σταθερή και υψηλή κινητικότητα.

Δεν υποστηρίζουμε τα πληρωτέα backlinks, αντιθέτως πιστεύουμε ότι τα πλούσια άρθρα και συνδέσεις σε μια υψηλή ιστοσελίδα φέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα για την κινητικότητα της ιστοσελίδας σας. Στην SEO καμπάνια μας τοποθετούμε έμφαση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα του σχεδιασμόυ της ιστοσελίδας σας.

Facebook

Twitter

Google Plus

YouTube

YouTube

Positron CHAT
Εάν είμαστε Online (μπλέ εικονίδιο), κάντε Chat μαζί μας.
Εάν δεν είμαστε Online αφήστε το μύνημά σας πατώντας το εικονίδιο παρακάτω και θα επικοινωνήσουμε μαζί
σας το συντομότερο δυνατόν.

Για περισσότερους τρόπους επικοινωνίας πατήστε Επικοινωνια

QuickSearch

Quick Search Domain Form


Soon will be ready...