Τηλ. 215 215 6821

Πατήστε παρακάτω για κάθε μορφής επικοινωνία μαζί μας ...

Εργαλεία SEO

Στο SEO χρησιμοποιούνται πολλά εργαλεία σε διαφορετικούς τομείς για την ανάλυση μιας ιστοσελίδας. Το προσωπικό της Positron είναι εξειδικευμένο στη σωστή, και όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη, αξιοποίηση τους. Οι υπηρεσίες μας εκτείνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Ανάλυση λέξεων-κλειδιών:

Ανάλυση του ποσοστού λέξεων-κλειδιών σε μια ίστοσελίδα και συνεπώς την αξιολόγηση της ιστοσελίδας αυτής από τη μηχανή αναζήτησης. Αναλαμβάνουμε να διαμορφώσουμε την ιστοσελιδα σας ωστέ να έχει όσο το δυνατό ποιο σχετικά και οργανικά αποτελέσματα από αναζητήσεις πελατών.

 

  • Ανάλυση Μετα-Ετικετών:

Ανάλυση των ετικετων της ιστοσελιδας, που παρότι ειναι αόρατες για τον μέσο χρήστη, αποτελούν σημαντικό μέτρο για μια μηχανή αναζήτησης. Αναλαμβάνουμε η ιστοσελίδα σας να είναι πλήρως ορατή από όλες τις σύγχρονες μηχανές αναζήτησης.

 

  • Ανάλυση ιστοσελίδας:

Η ποιο βασική ανάλυση, θα φροντίσουμε η ιστοσελίδα σας να είναι καθαρή από αρχιτεκτονικά σφάλματα και να "πιάνει" τις μεγαλύτερες δυνατές ταχύτητες σε αναζητήσεις πελατών. Ένα απλό αλλά εξίσου σημαντικό κομμάτι της υποστήριξης μας.

Facebook

Twitter

Google Plus

YouTube

YouTube

Positron CHAT
Εάν είμαστε Online (μπλέ εικονίδιο), κάντε Chat μαζί μας.
Εάν δεν είμαστε Online αφήστε το μύνημά σας πατώντας το εικονίδιο παρακάτω και θα επικοινωνήσουμε μαζί
σας το συντομότερο δυνατόν.

Για περισσότερους τρόπους επικοινωνίας πατήστε Επικοινωνια

QuickSearch

Quick Search Domain Form


Soon will be ready...